CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Istorie

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

este amplasat la Nordul țării, într-un loc pitoresc, în satul Brătușeni, r-nul Edineț. Satul Brătuşeni din ţinutul Hotin este atestat pentru prima dată într-un document din 1560, cînd Alexandru Lăpuşneanu dăruia satul lui Bratăş şi fraţilor săi, Ion şi Simca.

Instituţia Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este o instituţie de învățământ profesional tehnic postsecundar din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. A fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 302 din 21 septembrie 1973 ”Cu privire la organizarea în baza Sovhozului ”Drujba”, raionul Edineț, al Sovhozului-tehnicum de zootehnie din Brătușeni pentru pregătirea specialiștilor cu studii medii speciale pentru sectorul zootehnic”.

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Alimentației al RM nr. 124 din 26.06.1992 emis în baza Hotărârii de Guvern nr. 415 din 22.06.1992 a fost reorganizat în Colegiul de Zootehnie din Brătușeni.

Prin Hotărârea de Guvern 1551 din 23.12.2003 este reorganizat în Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 1152 din 17.10.2016 a fost emis ordinul MAIA al RM nr. 229 din 02.11.2016 cu privire la redenumirea instituției în IP ”Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni”.

Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat.

Colegiul dispune de autorizație sanitară de funcționare nr. 003936/2019/144 din 12 decembrie 2019 valabilă până la 10 decembrie 2024 și Act de prestare a consultanței de specialitate pe domeniul de competență.