CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Istorie

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

este amplasat la Nordul țării, într-un loc pitoresc, în satul Brătușeni, r-nul Edineț. Satul Brătuşeni din ţinutul Hotin este atestat pentru prima dată într-un document din 1560, cînd Alexandru Lăpuşneanu dăruia satul lui Bratăş şi fraţilor săi, Ion şi Simca. În perioada sovietică la Brătuşeni este înfiinţată gospodăria colectivă „Drujba” specializată în creşterea animalelor, cultivarea sfeclei de zahăr şi a tutunului, producerea seminţelor de elită. În localitate atunci au fost deschise casa de cultură, biblioteca, şcoala medie incompletă cu predare în limba rusă, punctul medical și Sovhozul-tehnicum de zootehnie, fondat în 1973 (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 3 octombrie 1973 “Cu privire la organizarea în baza Sovhozul “Drujba”, raionul Edineţ, a Sovhozului-tehnicum pentru pregătirea specialiştilor cu studii medii speciale pentru sectorul zootehnic).