CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Pedagogi

O adevărată mîndrie a Colegiului sînt cadrele didactice ocupate în procesul de instruire constituie –  43 persoane: titulari – 35 profesori, prin cumul – 8 profesori. Dispun de grade didactice – 27 profesori: 23 titulari şi 4 prin cumul. Profesorii  activează în cadrul catedrelor, pentru a da țării specialiști competenți.

 

Nr.

d/o

Catedre
1. Catedra de Medicină Veterinară Catedra de Merceologie, discipline economice şi achiziţii publice Catedra de discipline social-umanistă Catedra de discipline reale
2. 12 profesori 10 profesori 14 profesori 7 profesori

O permanenetă preocupare pentru personalul managerial o constituie condiţiile normale de instruire, muncă, trai şi odihnă a elevilor şi personalului didactic, de aceea în ultimii doi ani au fost investiți 5,2 milioane de lei pentru amenajarea spațiului și procurarea aparatajului necesar și mobilierului.

Crezul colectivului profesoral este:

”Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela