CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Despre noi

De-a lungul anilor de activitate:

5456

absolventi

3500

m2 total

2

blocuri de studii

I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

este amplasat la Nordul țării, într-un loc pitoresc, în satul Brătușeni, r-nul Edineț. Satul Brătuşeni din ţinutul Hotin este atestat pentru prima dată într-un document din 1560, cînd Alexandru Lăpuşneanu dăruia satul lui Bratăş şi fraţilor săi, Ion şi Simca. În perioada sovietică la Brătuşeni este înfiinţată gospodăria colectivă „Drujba” specializată în creşterea animalelor, cultivarea sfeclei de zahăr şi a tutunului, producerea seminţelor de elită. În localitate atunci au fost deschise casa de cultură, biblioteca, şcoala medie incompletă cu predare în limba rusă, punctul medical și Sovhozul-tehnicum de zootehnie, fondat în 1973 (Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.472 din 3 octombrie 1973 “Cu privire la organizarea în baza Sovhozul “Drujba”, raionul Edineţ, a Sovhozului-tehnicum pentru pregătirea specialiştilor cu studii medii speciale pentru sectorul zootehnic).

Colegiu este creat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din 22 iunie 1992 “Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţământ mediu cu profil agrar” şi ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova nr. 124 din 26.06.1992.
În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinului Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 52 din 16 martie 2004, Colegiul, ca instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţământ profesional tehnic. Acreditat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării nr.253 din 10 martie 2005.
În conformitate cu Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1152 din 17 octombrie 2016 şi ordinului Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 229 din 02 noiembrie 2016, denumirea Colegiului de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni sa modificat în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.
I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic , care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare.

Colegiul dispune de autorizație sanitară de funcționare nr. 003936/2019/144 din 12 decembrie 2019 valabilă până la 10 decembrie 2024 și Act de prestare a consultanței de specialitate pe domeniul de competență.
Specialitățile:
Specialitatea 84110 Medicină Veterinară -activează în cadrul I.P. Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 1992, unde în prezent îşi fac studiile 166 elevi.
Specialitatea 41630 Merceologie – activează în cadrul I.P. Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2007, unde îşi fac studiile 95 elevi.
Specialitatea 41610 Achiziții publice – activează în cadrul I.P. Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2012, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 70 elevi.
Specialitatea 41310 Planificarea și Administrarea Afacerilor – activează în cadrul I.P. Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2016, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 73 elevi.
De-a lungul existenței sale, Colegiul au absolvit 5456 de specialiști, dintre care:

  • Felceri Veterinari – 1238
  • Zootehnicieni – 4070
  • Tehnicieni Merceologi – 135
  • Specialist Achiziții Publici – 81
  • Tehnician Planificarea și administrarea afacerilor-12

Instituţia de învăţămînt este subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, care stabileşte relaţiile reciproce, determinate de actele normative în vigoare şi Statutul Colegiului.
Baza tehnico – materială a colegiului
Colegiul dispune de două blocuri de studii cu o suprafaţă totală de 3500 m2. Blocurile sînt proiectate pentru activităţi didactice şi includ săli pentru studii, sală sportivă, bibliotecă cu sală de lectură și două laboratoare moderne, unice în țară.
Biblioteca este templul învăţăturii, spunea Carl Thomas Rowan, iar biblioteca Colegiului demonstreză acest lucru, deoarece aici se găsesc atît operele marilor scriitori români, cît și din literatura universală.
„O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, spune o maximă latină, iar colegiu dispune de Sala de sport care este cea mai mare de la Nordul țării și are o suprafaţă de 1012 m2, vestiar şi un teren sportiv modern cu o suprafață de 640 m2. Aici zilnic elevii se ocupă în cadrul cercurilor sportive, precum: fotbal, basket, volei, tenes, ș.a. iar săptămînal se desfășoară întrceri sportive.
Colegiu dispune și de cantină, unde elevii iau masa, pe teritoriu colegiului activează și un magazin, de unde elevii își pot procura cele necesare.
O adevărată mîndrie a Colegiului sînt cadrele didactice ocupate în procesul de instruire constituie – 43 persoane: titulari – 35 profesori, prin cumul – 8 profesori. Dispun de grade didactice – 27 profesori: 23 titulari şi 4 prin cumul. Profesorii activează în cadrul catedrelor, pentru a da țării specialiști competenți.

Catedre

Catedra de discipline Zooveterinare Catedra de Merceologie, discipline economice şi achiziţii publice Catedra de discipline de cultură generală
12 profesori 10 profesori 24 profesori

O permanenetă preocupare pentru personalul managerial o constituie condiţiile normale de instruire, muncă, trai şi odihnă a elevilor şi personalului didactic, de aceea în ultimii doi ani au fost investiți 5,2 milioane de lei pentru amenajarea spațiului și procurarea aparatajului necesar și mobilierului.

Crezul colectivului profesoral este: ”Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.” Nelson Mandela

Profesori