CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Acte normative

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea studiului individual al elevului ghidat de profesor în cadrul disciplinelor de specialitate

Regulamentul de activitate al cabinetului metodic

Codul de etică al cadrului didactic din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța personalului din IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare al burselor pentru elevii din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament de organizare a studiilor în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în baza sistemulului de credite de studii transferabile

Regulament intern al consiliului elevilor

Regulament privind monitorizarea și evaluarea programelor de formare profesională

Regulament privind evaluarea, notarea rezultatelor școlare și promovarea elevilor în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul privind desfășurarea procesului educațional din perspectiva educației incluzive în IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulementul privind funcționarea căminului pentru elevi al Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul de mobilitate academică a IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul de activitate al cercurilor sportive

Regulamentul de activitate al secției

Regulamentul de activitate al consiliului profesoral

Regulamentul de activitate al consiliului metodico-științific

Regulamentul de activitate al consiliului de administrație

Regulamentul de activitate al cadrelor metodice

Raportul de activitate a colegiului 2019-2020