CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Acte normative

Regulament privind administrarea site-ului IP CMVEAB

Regulament privind educația incluzivă și egalizarea șanselor

Regulament privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale elevilor_

Regulament privind supravegherea mijloacelor video_

Regulament privind utilizarea tehnologiilor informaționale și ale comunicării_

Standard de calificare a felcerului veterinar

Statutul IP CMVEA Brătușeni

Regulament intern al IP CMVEAB

Regulament intern cu privire la activitatea generatoare de venituri, inclusiv activitățile antreprenoriale

Regulament de organizare și funcționare a IP CMVEA Brătușeni

Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor

Regulamentul de activitate a Consiliului profesoral

Regulamentul de activitate al consiliului de administrație

Regulament consiliul metodico-științific 2023

Regulamentul de activitate al secției

Regulamentul de activitate al catedrelor metodice

Regulamentul de activitate a cabinetului metodic

Regulament ECVET

Plan de învățământ 84110 Medicina Veterinară 2016

Plan de învățământ 41630 Mereologie 2016

Plan de învățământ 41610 Achiziții publice 2016

Plan de învățământ 41310 Planificarea și Administrarea afacerilor 2018

Planul de învățământ 72110”Siguranța produselor agroalimentare” 2021

Plan de învățământ 41630 Merceologie 2022

Plan de învământ  41610 Achiziții publice 2022

Plan de învățământ 84110 Medicina_veterinara_2022

Plan managerial 2023-2024

Plan managerial operațional al IP Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pentru anul de studii 2021-2022  

Planul de Dezvoltare Strategică al IP CMVEAB 2022-2026

REGULAMENTUL cu privire la organizarea și desfășurarea studiului individual al elevului ghidat de profesor

Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare al burselor pentru elevii din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament intern al consiliului elevilor

Regulamentul privind evaluarea, notarea rezultatelor școlare

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică

Regulamentul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul privind desfășurarea procesului educațional din perspectiva educației incluzive în IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulementul privind funcționarea căminului pentru elevi al Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament mobilitatea academică

Regulament privind funcționarea căminului 

Regulamentul de activitate al cercurilor sportive

Regulament de organizare a consilierii profesionale și ghidării în carieră

Regulalament antifrauda si anticoruptie

Regulament privind activitatea grupului de lucru

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanta

Regulamentul de activitate a secției didactice

Regulament-evaluarea-programului-de-Formare-Profesionala

Planul managerial operațional al IP CMVEA Brătușeni

Plan anticoruptie și integritate 2022-2023

Planul Comisiei de Admitere 2023 

Plan de ghidare în carieră IP CMVEABrătușeni

Сodul de etica a cadrului didactic 2022

Codul de etica a elevului

Strategia activității metodice IP CMVEAB 2022-2026

Strategia de reducere a absenteismului

Strategia de dezvoltare a personalului

Regulamentul de prevenire și combatere a discriminării, hărțuirii, inclusiv hărțuirii sexuale în IP CMVEAB

Raport privind rezultatele examenului de calificare la PFP 41610 Achiziții publice, 2024

Raport privind rezultatele examenului de calificare la PFP 84110 Medicină veterinară, 2024

Raport privind rezultatele examenului de calificare la PFP 41310 Planificarea și Administrarea Afacerilor, 2024

Raport privind rezultatele examenului de calificare la PFP 41630 Merceologie, 2024