CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Acte normative

Regulamentul Intern al CMVEA

Regulament intern cu privire la activitatea generatoare de venituri, inclusiv activitățile antreprenoriale

Regulament de organizare și funcționare a IP CMVEA Brătușeni

Regulament de organizare a studiilor în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni în Baza sistemului de credite de studii transferabile

Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor 

Regulamentul de activitate al consiliului profesoral

Regulamentul de activitate al consiliului de administrație

Regulamentul de activitate al consiliului metodico-științific

Regulamentul de activitate al secției

Regulamentul de activitate al catedrelor metodice

Regulamentul de activitate al cabinetului metodic  

Regulament ECVET

Plan de învățământ 84110 Medicina Veterinară

Plan de învățământ 41630 Mereologie

Plan de învățământ 41610 Achiziții publice

Plan de învățământ 41310 Planificarea și Administrarea afacerilor

Planul de învățământ 72110”Siguranța produselor agroalimentare”

Plan managerial operațional al IP Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni pentru anul de studii 2021-2022  

Planul de Dezvoltare Strategică al IP CMVEAB 2022-2026

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea studiului individual al elevului ghidat de profesor în cadrul disciplinelor de specialitate

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța personalului din IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare al burselor pentru elevii din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament intern al consiliului elevilor

Regulament privind monitorizarea și evaluarea programelor de formare profesională

Regulament privind evaluarea, notarea rezultatelor școlare și promovarea elevilor în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică

Regulamentul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității din Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulamentul privind desfășurarea procesului educațional din perspectiva educației incluzive în IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulementul privind funcționarea căminului pentru elevi al Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 

Regulament mobilitatea academică

Regulamentul de activitate al cercurilor sportive

Codul de etica a elevului

Planul managerial operațional al IP CMVEA Brătușeni

Strategia activității metodice IP CMVEAB 2022-2026

Strategia de reducere a absenteismului

Planul Comisiei de Admitere 2023 

Strategia de dezvoltare a personalului

Regulament de organizare a consilierii profesionale și ghidării în carieră

Regulalament antifrauda si anticoruptie

Codul de etica a elevului