Misiune

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare.

CMVEABratuseni
CMVEABratuseni
CMVEABratuseni
CMVEABratuseni
CMVEABratuseni
CMVEABratuseni
CMVEABratuseni