Catedra de Merceologie şi discipline economice

Despre catedre

Catedra de Merceologie şi discipline economice

 

Şeful catedrei  – Stici Raisa

 A absolvit:         Academia de Studii Economice din Moldova, 1996

 Activează din:    2009

 Grad didactic:    II

 Profesor de:  Merceologia produselor de origine animală, Fundamentele

merceologiei, Merceologia produselor de origine vegetală, 

 Economia unităților comerciale, Managementul calității

 Ignatiev Iana

 A absolvit:        Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, 2010, 2012

 Activează din:  2009

 Grad didactic:   II

 Profesor de:   Management, Marketing,  Firma de exercițiu, Informatica,

Managementul resurselor umane, Marketingul micilor afaceri,

Managementul ÎMM-urilor,  Sisteme informaţionale

Grigorciuc Valentina

 A absolvit:            Universitatea de Stat din Moldova,  1980

 Activează din:  1980

 Grad didactic:  I

 Profesor de:      Economia agrară, Bazele antreprenoriatului, 

Economia achiziţiilor,  Managementul unităţilor agricole 

Musiuc Oxana

 A absolvit:       Universitatea de Economie și Comerț din Moscova, 2008

 Activează din:  2010

 Grad didactic:  I

 Profesor de:      Certificare şi codificare, Management, Merceologia mărfurilor

 nealimentare,  Finanţe şi credit, Baza material tehnică, Investiții  și piețe de

capital,  Corespondenţa comercială, Bazele antreprenoriatului

Gaiduc Ana

 A absolvit:         Universitatea de Stat din Moldova,  2010

 Activează din:     2018

 Grad didactic:   II

 Profesor de: Bazele achizițiilor, Elaborarea și gestiunea proiectelor,

Economia achizițiilor, Tehnici în achiziții

Crîjanovschi Oxana

 A absolvit:          Institutul Internațional de Management ”IMI-NOVA”,  2015

 Activează din:     2015

 Grad didactic:   II

 Profesor de:       Bazele contabilităţii, Contabilitatea de gestiune, Finanțe și credit,

Contabilitatea financiară, Finanțele întreprinderii, Managementul achizițiilor I-II

Roman Irina

 A absolvit:          Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  1993

 Activează din:     2011

 Grad didactic:    II

 Profesor de:     Marketing, Contabilitatea unităților economice, Contabilitatea primară,  

 Analiza economico – financiară,  Firma de exercițiu   

Prisacari Ecaterina

 A absolvit:          Academia de Studii Economice din Moldova,  2012

 Activează din:     2011

 Grad didactic:    I

 Profesor de:        Merceologia produselor de origine animală, Merceologia produselor

 de origine vegetală, Fundamentele merceologiei, Economia unităților comerciale

Tropoțel Ludmila

 A absolvit:         Institutul Internațional de Management,  2018

 Activează din:     2021

 Grad didactic:   

 Profesor de:       Asigurări și reasigurări, Corespondența economică, Gestiunea financiară

a întreprinderii, Leadership-ul în organizațiile de afaceri, Teoria economică I -II

 

 

 

Specialitățile colegiului

Specialitatea Medicină Veterinară -activează în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 1992, unde în prezent îşi fac studiile 169 elevi. Specialitatea Merceologie - activează în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2007, unde îşi fac studiile 100 elevi. Specialitatea Achiziții publice - activează în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2012, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 75 elevi. Specialitatea Planificarea și Administrarea Afacerilor - activează în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară și Economie Agrară din anul 2016, este o specialitate tînără unde îşi fac studiile 74 elevi.