CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Medicină veterinară

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time

Despre specialitate

SPECIALITATEA 84110 „MEDICINĂ VETERINARĂ”

activează în cadrul Colegiului de  Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni începând cu anul 1992, unde în prezent îşi fac studiile 166 elevi. Specialitatea „Medicină veterinară” vizează formarea la viitorii felceri veterinari a competenţelor de efectuare a activităţilor zooigienice, curativ-profilactice şi sanitar-veterinare, participarea la diagnosticul şi tratamentul bolilor la animale, participarea la efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor şi materiei prime de origine animală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Colegiul dispune de clinică veterinară şi fermă didactică, cabinete/laboratoare, înzestrate cu utilaj veterinar, medicamente, variate specii de animale, toate acestea servesc drept bază pentru efectuarea pregătirii practice a viitorilor specialişti. Felcerul veterinar va fi apt să activeze în cadrul Serviciului Veterinar de Stat şi privat, Centrului Republican de Diagnostică Veterinară; unităţilor deţinătoare de animale sau care transportă, depozitează şi prelucrează produsele de origine animală: la circuri, menagerii, puncte farmaceutice veterinare, în cadrul gospodăriilor piscicole, apicole, avicole, punctelor de însămînţări artificiale a animalelor, ocupînd funcţii conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.

Angajare

  • Felcer veterinar
  • Medic veterinar

Admiterea

După absolvire și durata studiului - 4 ani,
cu posibilitatea admiterii la examenului de Bacalaureat.