Admitere

 

https://eadmitere.sime.md/

Locuri vacante

în anul II de studii pentru elevii care au finalizat cl. 10 în liceu s-au anul I în alte instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar, 2023

Nr

d/o

Specialitatea Limba de instruire Numărul de locuri vacante
Total Buget Contract
1 Medicină Veterinară

rom

          rusă

             7

              5

        4

        1

           4

           3

2 Planificarea și administrarea afacerilor rom             5          2             3
3 Merceologie rus             2          1             1
4 Achiziții publice rom             3          0             3
                    Total            22         8            14

 

Componenţa comisiei de admitere

 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 2023

 

Funcţia Numele, prenumele Date de contact Email Graficul de lucru
Preşedintele comisiei Dolișcinschi Sergiu (0246) 75-5-94 zoobrat@mail.ru  

 

 

800-1700

 

Membrul comisiei Frecăuțanu Ghenadie (0246)94-5-95 zoobrat@mail.ru

     fgfzam@mail.ru

Secretar responsabil

 

 

Secretar tehnic

 

Goraș Ina

 

 069038987 zoobrat@mail.ru
Slobodean Natalia 060505859 zoobrat@mail.ru
Lipinschi Liudmila 068326612 zoobrat@mail.ru
Bucuros Natalia 069101859

Planul de admitere, 2023

  

 

Nr. d/o

Specialitatea

 

Limba de instruire

 

Codul specialității

 

Plan
Total Buget Contract
1 Medicina veterinară rus/rom 84110        50         36         14
2 Merceologie rus 41630        30       17          13
3 Planificarea și administrarea afacerilor rom 41310      30       17           13
4 Siguranța produselor agroalimentare rus 72110        30         20         10
4 Achiziții publice rom 41610        30         17           13
TOTAL           170       107         63

Abiturienții au posibilitatea de a depune dosarul pentru participare la concursul de admitere numai pentru o programă de formare profesională.

Lista nominală a candidaților înmatriculați la studii