Admitere

 

https://eadmitere.sime.md/

Locuri vacante

în anul I de studii pentru elevii care au finalizat cl. 9 

Nr

d/o

Specialitatea Limba de instruire Numărul de locuri vacante
Total Buget Contract
1 Medicină Veterinară

rom

12   2 10
2 Planificarea și administrarea afacerilor rom 9 4 5
3 Merceologie rom/rus 14 0 14
4 Siguranța produselor agroalimentare rus 5 0 5
                    Total   40 6 34

 

Componenţa comisiei de admitere

 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 2022

 

Funcţia Numele, prenumele Date de contact Email Graficul de lucru
Preşedinte Dolișcinschi Sergiu (0246) 75-5-94 zoobrat@mail.ru  

 

 

800-1700

 

Secretar Goraș Ina (0246)94-5-95 zoobrat@mail.ru
Membri Frecăuțanu Ghenadie (0246)94-5-95 fgfzam@mail.ru

zoobrat@mail.ru

Rusnac Liuba 060680533 zoobrat@mail.ru
Lipinschi Liudmila 068326612 zoobrat@mail.ru
Bucuros Natalia 069101859

Planul de admitere, 2022

  

Nr

d/o

Specialitatea

 

Limba de instruire

 

Codul specialității

 

Plan
Total Buget Contract
1 Medicina veterinară rus/rom 84110 50 44 6
2 Merceologie rus 41630 28 20 8
3 Planificarea și administrarea afacerilor rom 41310 23 20 3
4 Achiziții publice rom 41610 23 20 3
TOTAL     124 104 20

Abiturienții au posibilitatea de a depune dosarul pentru participare la concursul de admitere numai pentru o programă de formare profesională.