Admitere

 

Componenţa comisiei de admitere

 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 2020

 

Funcţia Numele, prenumele Date de contact Email Graficul de lucru
Preşedinte Dolișcinschi Sergiu (0246) 75-5-94 zoobrat@mail.ru  

 

 

800-1700

 

Secretar Rotaru Valentin 069558037 zoobrat@mail.ru
Membri Frecăuțanu Ghenadie (0246)94-5-95 fgfzam@mail.ru

zoobrat@mail.ru

Rusnac Liuba 060680533 zoobrat@mail.ru
Lipinschi Liudmila 068326612 zoobrat@mail.ru
Slobodean Natalia 060505859 igor.slobodean@mail.ru

Planul de admitere

 

Nr.

d/o

 

Specialitatea

Codul

specialității

Limba de instruire Plan
Total Buget Contract
1. Medicina veterinară 84110 română 24 19 5
2. Medicina veterinară 84110 rusă 24 19 5
3. Merceologie 41630 rusă 27 15 12
4. Achiziții publice 41610 română 23 20 3
5. Planificarea și administrarea afacerilor 41310 română 27 20 7
  Total     125 93 32

 

 

Abiturienții au posibilitatea de a depune dosarul pentru participare la concursul de admitere numai pentru o programă de formare profesională.

Locuri vacante
în anul II de studii pentru elevii care au finalizat cl. 10 în liceu s-au anul I în alte instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar.