Admitere

 

 

Locuri vacante

în anul I de studii pentru elevii care au finalizat cl. 9 

Nr

d/o

Specialitatea Limba de instruire Numărul de locuri vacante
Total Buget Contract
1 Medicină Veterinară

rom

14   4 10
2 Planificarea și administrarea afacerilor rom 8 3 5
3 Merceologie rom/rus 19 4 15
4 Siguranța produselor agroalimentare rus 5 0 5
                    Total   46 11 35

 

Componenţa comisiei de admitere

 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, 2020

 

Funcţia Numele, prenumele Date de contact Email Graficul de lucru
Preşedinte Dolișcinschi Sergiu (0246) 75-5-94 zoobrat@mail.ru  

 

 

800-1700

 

Secretar Negara Nina (0246)94-5-95 zoobrat@mail.ru
Membri Frecăuțanu Ghenadie (0246)94-5-95 fgfzam@mail.ru

zoobrat@mail.ru

Rusnac Liuba 060680533 zoobrat@mail.ru
Lipinschi Liudmila 068326612 zoobrat@mail.ru
Bucuros Natalia 069101859

Planul de admitere

  

Nr

d/o

Specialitatea

 

Limba de instruire Codul

specialității

Plan
Total Buget Contract
1 Medicina veterinară rus/rom 84110 45 35 10
2 Merceologie rus/rom 41630 50 35 15
3 Planificarea și administrarea afacerilor rom 41310 25 20 5
4 Siguranța produselor agroalimentare rus 72110 25 20 5
TOTAL     145 110 35

Abiturienții au posibilitatea de a depune dosarul pentru participare la concursul de admitere numai pentru o programă de formare profesională.

Locuri vacante
în anul II de studii pentru elevii care au finalizat cl. 10 în liceu s-au anul I în alte instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar.

 

Nr

d/o

Specialitatea Limba de instruire Numărul de locuri vacante
Total Buget Contract
1 Medicină Veterinară

rus

rom

1

1

2 Planificarea și administrarea afacerilor rom 2 2
3 Achiziții publice rom 7 3 4
4 Merceologie rus 6 1 5
                    Total   16 6 10

Lista elevilor înmatriculați la studii: