Biblioteca

Scurt istoric al bibliotecii

Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a fost fondat în 1973. Este o instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar de stat, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea în domeniile: 
 – medicinei veterinare 
– merceologiei 
– achizițiilor publice 
– planificării și administrării afacerilor 
– siguranța produselor agroalimentare.
 Fondator al Colegiului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

Descrierea colecțiilor

Fondul bibliotecii 87.609 exemplare/ 14193 titluri       Dintre care: 

  1. Literatura didactică – 40.964 ex.                          Cititori – 562                                 
  2. Literatura agricolă – 18.371 ex.                           Frecvența – 4427
  3. Literatura artistică – 11.390 ex.                           Împrumuturi de cărți – 7413
  4. Discipline generale – 1547 ex.
  5. Literatura română – 11.108 ex
  6. Alte domenii

Biblioteca servește, interesele de informare, studii, lectură, educație și recreere ale beneficiarelor, prin servicii care asigură accesul la propriile fonduri precum și alte surse accesibile ei din exterior.
Avem cărți în limba română, rusă, engleză, franceză, și germană .
Suntem abonați la 7 ziare și 3 reviste

Comunitatea deservită:

Cadre didactice – 40
Elevi – 444
Funcționari și muncitări tehnici – 78

Servicii prestate:

 • Acces liber la colecții , împrumutul de documente din colecția bibliotecii și consultarea documentelor în sala de lectură, la catalogul alfabetic și sistematic, servicii de referință și consultanță.
 • Biblioteca și sala de lectură are o suprafață de 96m2, sala de lectură are o capacitate de 50 locuri.
 • rganizăm expoziții tematice și omagiale: zile de informare, zilele catedrei, activități culturale, educative, prezentări bibliografice, accesul utilizatorilor la internet și excursii în bibliotecă.

Dotarea bibliotecii și facilități:

 • În sala de lectură avem 3 computere cu accesul utilizatorilor la internet 
 • Tablă interactivă
 • Televizor 

Personalul bibliotecii :

Zaharciuc Tamara – bibliotecară 
                                              A absolvit: Institutul Pedagogic din Tiraspol
                                              Activează din: 1985 
                                               Grad didactic: II

 

 

 

Gligor Raisa – bibliotecară
                                                     A absolvit: Școala Pedagogică din Lipcani
                                                                            Activează din: 1974 
                                  Grad didactic: II