CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Achiziții publice

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time

Despre specialitate

SPECIALITATEA 41610 „ACHIZIŢII PUBLICE”
activează în cadrul Colegiului de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni începând cu anul 2012, este o specialitate tânără unde îşi fac studiile 70 elevi.
Specialitatea „Achiziţii publice” vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea în cadrul întreprinderilor de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală ca organizator şi executor al proceselor de achiziţii publice şi comercializare a produselor agricole şi agroalimentare.
Specialiştii în achiziţii publice vor putea activa în întreprinderile de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare, burse de mărfuri, fonduri investiţionale, holdinguri şi centre de prestare a serviciilor, ocupînd funcţiile de agent de achiziţie, economist desfacere, achizitor produse şi materii prime, antreprenor etc. conform Clasificatorului Ocupaţiilor în vigoare.

Angajare

  • Agent de achiziție
  • Economist

Admiterea

Dupa finalizarea gimnaziului, durata de studii - 4 ani,
cu posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat.