CMVEABratuseni CMVEABratuseni CMVEABratuseni

Planificarea și Administrarea Afacerilor

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-Time

Despre specialitate

Specialitatea 41310 „Planificarea și administarea afacerilor” a fost deschisă în anul 2016 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară, în baza HG nr. 842 din 7 iulie 2016. Rolul nostru este de a forma specialiști de performanță cu calificarea Tehnician planificare, în domeniul administrării afacerilor contribuind astfel la promovarea spiritului antreprenorial și la dezvoltarea mediului economic. În prezent avem 73 de elevi la specialitate cu frecvență la zi, durata studiilor 4 ani, cu studii în limba română, numărul de credite de studii transferabile alocate 120. Putem confirma cu certitudine că viitorii absolvenți ai acestei specialități vor fi pregătiți pentru a iniția afaceri proprii în cele mai diverse domenii ale economiei naționale.

Specialitatea „Planificarea și administrarea afacerilor” pregătește tehnicieni în planificare ce desfășoară și administrează unități de stat sau private, specialiști în activitățile de planificare, management și orice alte operațiuni economice sau care își înființează și administrează propria idee de afacere.

În cadrul lecțiilor teoretice la disciplinile economice ,,Teoria economică”, ,,Bazele antreprenoriatului”, ,,Economia aplicată” elevii analizează, sintetizeză, explică indicatorii economici ce influențea activitatea economică a întreprinderilor atât private cât și acelor public, de asemenea studiază structura şi criteriile de elaborare a planului de afacere.

La lecțiile practice ,,Practica de inițiere în specialitate” elevii aplică în practică cunoştinţele acumulate la lecțiile teortice și anume:

– studierea ideilor de afaceri;
– elaborarea planului de afaceri;
– calculareal indicatorilor economici.

Angajare

  • Economist

Admiterea

Dupa finalizarea gimnaziului, durata de studii - 4 ani,
cu posibilitatea de a susține examenul de bacalaureat.