CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural (AFASR) împreună cu noi, IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni și cu colegiile IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și IP Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți am beneficiat de un grant pentru realizarea proiectului „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” din cadrul Programului de Granturi Locale “Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” finanțat de Uniunea Europeană și implimentat de Agenția de Cooperare Internaționale a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice din Republica Moldova.
Propunerea de proiect oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică, prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului.
Începând cu data de 22 februarie s-a dat start activităților în toate trei instituții și anume: Activitatea 1.1 Campania de informare ”Și tu poți participa” unde s-au creat 3 grupuri de lucru – reprezentanți ai AFASR, elevi, cât și profesori IT din toate 3 instituții, care au elaborat materiale informative: pliante, broșuri, atât pe suport de hârtie, cât și on-line.
Activitatea 1.2. Ore educative cu tematică ecologică care au avut menirea să transpună în practică obiectivele educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului, responsabilizînd toți actorii domeniului educativ faţă de problemele de mediu.
Realizarea activităților de către elevi alături de cadrele didactice, părinți și de alți membri ai comunității este o modalitate eficientă de a face în mod conștient o educație ecologică prin care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.
#DEUTSCHEZUSAMMENARBEIT#ProCoRe#CASMED#