Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

02.12.2021
CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

CMVEABratuseni

Lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе

În cadrul Campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen” pe data de 01.12.2021 în Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni a avut loc lecția publică privind egalitatea de gen și nediscriminarе.
Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) mizează pe abilitarea femeilor din mediul rural, pentru impulsionarea agriculturii. Violența împotriva femeilor, însă, este o mare piedică pentru atingerea acestui scop. La nivel global, în sectorul agriculturii și în zonele rurale, unde operează FAO, violența bazată pe gen este omniprezentă. Realizarea egalității de gen în agricultură este esențială pentru eradicarea foametei, a malnutriției și a sărăciei, iar aceasta poate fi atinsă numai odată cu eliminarea violenței împotriva femeilor.
În acest context, FAO Moldova și Gender-Centru, partener în implementarea proiectului Asistența tehnică pentru îmbunătățirea politicilor și intervențiilor sensibile la gen și incluzive din punct de vedere social a prezentat informația și a donat cărți pentru biblioteca colegiului.