Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

03.11.2023
CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

CMVEABratuseni

Zi istorică pentru CMVEA din Brătușeni

Ziua de 2 noiembrie va rămâne în istoria Colegiului – în acestă zi a fost semnat Acordul de colaborare cu Liceul Tehnologic Agricol ”Olga Sturza” din Miroslava, Iași. Am fost onorați să-i avem în calitate de oaspeți pe Mihai Cantemir, directorul Liceului, Mihai Plumbu – inginer, consultant pe proiecte transfrontaliere, Eugen Enculescu – inginer, expert în expertize judiciare, Mariana Cantemir – profesor de Chimie.
Acordul de colaborare a fost semnat de Directorul Colegiului, Domnul Sergiu Dolișcinschi și Domnul Mihai Cantemir, directorul Liceului Tehnologic Agricol ”Olga Sturza” din Miroslava, și are ca obiective sporirea nivelului de pregătire a cadrelor didactice și a elevilor din învăţământul preuniversitar în domenii de interes, dezvoltarea unor proiecte comune şi sprijin reciproc în vederea atragerii de fonduri pentru colaborare eficientă, în special fonduri de la Uniunea Europeană, în domenii de interes comun.
În special va fi promovată dezvoltarea și internaționalizarea programelor de studii, mobilitatea academică a cadrelor didactice și a elevilor, dialogul intercultural în contextul cooperării internaționale, asigurării calității programelor de studii și recunoașterii lor.