Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ

05.10.2019
CMVEABratuseni

În fiecare an, pe 5 octombrie, în ţara noastră este marcată Ziua profesională a lucrătorilor din învăţământ – domeniu ce ţine de educaţia şi instruirea tinerei generaţii, căreia îi revine sarcina primordială de a continua şi desăvârşi reformele economice şi sociale, ce vor apropia procesul de integrare a Republicii Moldova în comunitatea statelor europene. Profesorii sunt cei, care deţin locul cel mai important în sporirea capacităţii de creaţie a copiilor, în dezvoltarea multilaterală a lor. Ei sunt acei care promovează la lecţii şi în viaţă adevăratele valori: patriotismul, demnitatea, dragostea de muncă, onoarea, modestia, omenia, sinceritatea, cinstea.
Pedagogul este acea forţă care provoacă continuu interesul elevului de a obţine cît mai multe cunoştinţe, de a munci asiduu, de a tinde să devină şi el un model, un exemplu în viaţă. Succesul formării personalităţi omului de mâine depinde de rezultatele muncii nobile ale profesorului.
Nu credem că există cuvinte sau acţiuni în măsură să aprecieze pe deplin meritul ce-l au în menţinerea şi promovarea valorilor neamului nostru, precum nu există cuvinte şi acţiuni ce ar exprima întreaga recunoştinţă pentru munca Dumnealor.

 

 

Mesajul de felicitare al directorului Colegiului, dl Dolişcinschi Sergiu

Stimaţi profesori!

    De Ziua profesională a lucrătorilor din învățămînt şi la aniversarea a 41-a a colegiului nostru, sărbătorită în fiecare an la 3 octombrie, Îmi revine onoarea să mă adresez Dumneavoastră pentru a aprecia eforturile considerabile pe care le depuneți în creșterea generațiilor de tineri, şi să vă mulţumesc pentru contribuția la crearea perspectivelor de succes ale fiecărui copil. 

    Permiteți-mi să-mi exprim admiraţia pentru generozitatea hotărîrii de a face parte din sistemul de învățămînt şi de a vă asuma responsabilitatea pentru crearea valorilor, formarea competențelor și pregătirea de viață a copiilor și tinerilor noștri. Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă prilejul de a-mi exprima profunda recunoştinţă pentru devotamentul şi sacrificiul pe care îl manifestaţi zi de zi în instruirea şi educarea unei generaţii de tineri competitivi şi inteligenţi.

    Am încrederea că seminţele de lumină, omenie şi nobleţe, pe care le răsădiţi în sufletele discipolilor Dumneavoastră, vor găsi sol fertil şi vor înflori peste ani în oameni instruiţi, competenţi, cu gânduri senine şi realizări frumoase.

    Vă urez sănătate, bunăstare, verticalitate, inspiraţie pentru a ghida tinerii în lumea cunoştinţelor şi să trăiţi din plin satisfacţia performanţei, linişte sufletească, împliniri profesionale şi respectul pe care îl meritaţi din plin.

  Dumneavoastră sunteți factorul cheie pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Dar performanţa elevilor nu înseamnă neapărat note mai mari. Performanţa lor înseamnă progres continuu, noi calificări, încredere și tărie de caracter pentru a decide asupra propriului viitor, pentru a deveni autori ai propriei edificări personale, profesionale și sociale.

    Stimați elevi, fie ca trecînd prin mîinile acestor profesori să obțineți un viitor de succes, să deveniți specialiști de calitate, atîta timp cît sînteți elevi în colegiul nostru, eu, în calitate de director, îmi voi da străduința să creez condiții cît mai bune pentru studii și trai în cămin, iar profesorilor o asigurare didactică cît mai complexă.

  De ziua profesională numai bine și sănătate!