CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

CMVEABratuseni

UE // Școlii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conștientă și responsabilă față de mediu
Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural a transmis către instituțiile partenere, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni și Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din Grinăuți, din cadrul proiectului „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” 3 imprimante și 3 laptopuri care au fost livrate la data de 12.03.2021.
În cadrul evenimentului de transmitere a unităților de calcul s-a menționat că prin realizarea acestui proiect dorim să aducem o contribuție modestă la rezolvarea unei probleme globale și anume insuficiența unei culturi și educații ecologice adecvate, iar în acest sens, suportul partenerilor de dezvoltare este unul extrem de important.
Managerii instituțiilor au apreciat enorm efortul depus de partenerii externi în procesul de dotare a instituției cu tehnică de calcul și au fost ferm convinși că beneficiarii finali, elevii și profesorii, se vor bucura din plin de oportunitățile oferite prin aceste donații. Tehnica dată va permite ca activitățile planificate din cadrul proiectului să se realizeze cu succes și să dezvolte culturi și educații ecologice responsabile şi active în rândul elevilor, din colegiile agricole, prin implicarea lor în vederea menţinerii echilibrului ecologic la nivelul comunităţii și favorizarea unui mediu curat pentru petrecerea timpului liber.
Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” în r-nul Rîșcani, r-nul Edineț și r-null Ocnița.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova