MERCEOLOGIE

Analiza economico-financiară a întreprinderii (ru)

Analiza economico-financiară Merceologie (ro)

Baza tehnico-materială a întreprinderilor comerciale (ru)

Bazele antreprenoriatului (ro)

Bazele antreprenoriatului (ru)

Bazele antreprenoriatului caiet de sarcini (ru)

Bazele comunicării (ro)

Bazele comunicării (ru)

Bazele contabilității (ro)

Bazele contabilității (ru)

Bazele legislaţiei în comerţ (ru)

Chimia produselor alimentare(ru)

Chimia produselor alimentare (ro)

Etica profesională (ro)

Economia comerțului (ru) 

Expertiza calității mărfurilor (ro)

Expertiza mărfurilor(ro)

Expertiza mărfurilor (ru)

Filosofia (ru)

Fundamentele merceologiei (ru)

Logistica comercială (ro)

Logistica comercială (ru)

Merceologia mărfurilor de uz casnic I (ru)

Merceologia mărfurilor de uz casnic II (ru)

Merceologia mărfurilor social-culturale (ru)

Merceologia mărfurilor textile şi pielărie (ru)

Merceologia mărfurilor de origine animală I (ru)

Merceologia mărfurilor de origine animală II (ru)

Merceologia mărfurilor alimentare de origine vegetală I (ru) 

Merceologia mărfurilor alimentare de origine vegetală II (ru)

Marketing (ro)

Marketing (ru)

Managementul calității (ru)

Microbiologia (ro)

Microbiologie și igiena (RU)

Organizarea și tehnologia comerțului (ru)

Protecția consumatorului (ru)

Protecția civilă (ro)

Protecția civilă (ru)

Protecția muncii

Securitatea muncii (ru)

Sisteme Informaționale in comerț М41 (RU)

Standardizarea şi certificarea mărfurilor (ro)

Standrdizarea și certificarea mărfurilor (ru)

Tehnologii informaționale în comerț_(ru)