MEDICINĂ VETERINARĂ

Аnatomia animalelor (ru)

Anatomia animalelor (ro)

Biotehnologii de reproducție, obstetrica și ginecologia veterinară (ro)

Bazele biochimiei (ro)

Bazele biochimiei (ru)

Bazele antreprenoriatului (ro)

Bazele antreprenoriatului caiet de sarcini (ru)

Bazele antreprenoriatului (ru)

Chirurgie veterinară I (ro)

Chirurgia veterinară II (ro)

Chirurgie veterinară I (ru)

Chirurgia veterinară II (ru)

Diagnosticul necropsic (ro) 

Diagnosticul necropsic (RU)

Expertiza sanitar-veterinară (ro)

Expertiza sanitar veterinară (ro)

Expertiza sanitar veterinar (ru)

Epizootologie I (ro)

Epizootologie II (ro)

Epizootologie II (ru)

Economia agrară (ru) 

Economia Agrară (ru)

Farmacologie (ro)

Filosofie (ro)

Folosofie (ru)

Histologie și embriologie (ro)

Histologie și embriologie (ru)

Igiena și sanitaria veterinară (ro)

Igiena și sanitaria veterinară (ru)

Legislația veterinară (ro)

Legislația veterinară (ru)

Limba engleză în domeniu  

Limba Latină (ro)

Limba latină ( ru)

Microbiologia veterinară (ro)

Microbiologie și igiena (ru)

Morfofoziolofia animalelor (ro)

Morfopatologie I (ro)

Morfopatologie II (ro)

Morfopatologie I (ru)

Мorfopatologie II (ru)

Patologie medicală  I  (ro)

Patologie medicala II (ro)

Patologie medicală I (ru)

Patologie medicală II (ru)

Parazitologie I (ro)

Parazitologia II (ro)

Parazitologie I (ru)

Parazitologie II (ru)

Producerea Produselor Ecologice (ro)

Producerea Produselor Ecologice (ru)

Protecția civilă (ro)

Protecția civilă (ru)

Protecția muncii (ro)

Protecția muncii (ru)

Protecția mediului (ru)

Semiologie veterinară (ro)

Semiologie veretinară (ru)

Tehnologii informaționale în specialitate (ro)

Tehnologii informaționale în specialitate (ru )

Tehnici de comunicare (ro)

Tehnici de comunicare (ru)

Terapia bolilor obstetricale (ro) 

Zootehnie (ro)

Zootehnie (ru)